transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Biofeedback treatment for muscle pain associated with the temporomandibular joint

Författare och institution:
Sven G. Carlsson (Psykologiska institutionen); Elliot N Gale (-)
Publicerad i:
Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 7 s. 383-385
ISSN:
0005-7916
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1976
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
195770
Posten skapad:
2014-03-27 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007