transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Integritetsskyddet måste stärkas i svensk lagstiftning

Författare och institution:
David Brax (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Mårten Schultz (-)
Publicerad i:
Dagens Nyheter, 25/9 2013
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
Nyckelord:
Integritet, diskriminering
Postens nummer:
195762
Posten skapad:
2014-03-27 10:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007