transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Regeln om straffskärpning vid hatbrott måste användas - och redovisas i domskälen"

Författare och institution:
David Brax (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Dagens Juridik, 27/3 2014
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Regeringens åtgärder mot hatbrott - uttryckt i ett uppdrag som gavs rikspolisstyrelsen 13/3 2014 - är alltför vaga och riskerar att bli verkningslösa om de inte åtföljs av prioritet i styrdokumenten.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
Hatbrott
Postens nummer:
195759
Posten skapad:
2014-03-27 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007