transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Usibamba, et ulandsprojekt der lykkedes

Författare och institution:
Karsten Paerregaard (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Politiken, 16 juli s. 5-6
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1984
Språk:
danska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
development, Peru, land reform, aid, Danida
Postens nummer:
195756
Posten skapad:
2014-03-27 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007