transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Global change impacts on groundwater and water supply – an integrated modelling study from southern Germany

Författare och institution:
Roland Barthel (Institutionen för geovetenskaper); T.G. Reichenau (-); M. Muerth (-); C. Heinzeller (-); K. Schneider (-); R. Hennicker (-); W. Mauser (-); T. Krimly (-); M. Elbers (-); A. Soboll (-); J. Wackerbauer (-); S. Janisch (-); S. Dabbert (-); J. Schmude (-); A. Ernst (-)
Publicerad i:
SGU, Rapporter och meddelanden, 135 s. 12
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Förlag:
SGU
Förlagsort:
Lund, Sweden
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Hydrologi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Vatten i natur och samhälle
Postens nummer:
195659
Posten skapad:
2014-03-25 12:52
Posten ändrad:
2014-10-21 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007