transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of apomorphine on exploration.

Författare och institution:
Sven G. Carlsson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Physiology & behavior, 9 ( 1 ) s. 127-9
ISSN:
0031-9384
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1972
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Animals, Apomorphine, pharmacology, Behavior, Animal, drug effects, Exploratory Behavior, drug effects, Housing, Animal, Locomotion, drug effects, Male, Motor Activity, drug effects, Posture, Rats
Postens nummer:
195650
Posten skapad:
2014-03-25 11:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007