transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reduction of tension in fearful dental patients.

Författare och institution:
Sven G. Carlsson (Psykologiska institutionen); Anders Linde (Medicinska institutionen); Alf Ohman (-)
Publicerad i:
Journal of the American Dental Association (1939), 101 ( 4 ) s. 638-41
ISSN:
0002-8177
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1980
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A method based on the principles of desensitization, biofeedback, and control by patients is described; ten patients who had severe dental fear were given therapy before conventional treatment was begun.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Adult, Anxiety, prevention & control, Behavior Therapy, Biofeedback, Psychology, Dental Care, psychology, Desensitization, Psychologic, Electromyography, Fear, Female, Humans, Male, Phobic Disorders, prevention & control, Psychological Tests, Relaxation Therapy, Stress, Psychological, prevention & control
Postens nummer:
195640
Posten skapad:
2014-03-25 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007