transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early mother-child contact and nursing.

Författare och institution:
Sven G. Carlsson (Psykologiska institutionen); Knut Larsson (-); Joseph Schaller (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Reproduction, nutrition, development, 20 ( 3B ) s. 881-9
ISSN:
0181-1916
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1980
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Adult, Breast Feeding, Female, Humans, Infant, Newborn, Male, Mother-Child Relations, Touch, physiology
Postens nummer:
195639
Posten skapad:
2014-03-25 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007