transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Treatment of patients with severe dental phobia].

Behandling av patienter med grav tandvårdsrädsla.

Författare och institution:
Anders Linde (Medicinska institutionen); Sven G. Carlsson (Psykologiska institutionen); Ulf Berggren (-); Alf Ohman (-)
Publicerad i:
Tandläkartidningen, 72 ( 9 ) s. 518-23
ISSN:
0039-6982
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1980
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Aged, Child, Dental Care, methods, psychology, Female, Humans, Male, Middle Aged, Phobic Disorders, etiology
Postens nummer:
195638
Posten skapad:
2014-03-25 11:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007