transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att lindra andnöd, en uppgift för hela vårdteamet

Författare och institution:
Ingela Henoch (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Palliativ vård. Tidskriften för Palliativ vård i Sverige, 1 ( 1 ) s. 6-7
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
andnöd, palliativ vård
Postens nummer:
195522
Posten skapad:
2014-03-24 11:51
Posten ändrad:
2014-04-24 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007