transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Experience with the use of automated external defibrillators in out of hospital cardiac arrest.

Författare och institution:
Johan Herlitz (Hjärt-kärlinstitutionen); Angela Bång (Hjärt-kärlinstitutionen); Åsa B. Axelsson (Hjärt-kärlinstitutionen); J R Graves (-); J Lindqvist (-)
Publicerad i:
Resuscitation, 37 ( 1 ) s. 3-7
ISSN:
0300-9572
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To describe the sequences of arrhythmias, number of shocks delivered and the number of failures in a consecutive series of patients with out-of-hospital cardiac arrest attended by our emergency medical service (EMS) and in whom cardio-pulmonary resuscitation (CPR) was initiated and in whom automated external defibrillators (AEDs) were used.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
Aged, Automation, Electric Countershock, instrumentation, statistics & numerical data, Female, Heart Arrest, etiology, therapy, Hospitalization, Humans, Male, Tachycardia, Ventricular, complications, Treatment Failure, Ventricular Fibrillation, complications
Postens nummer:
195456
Posten skapad:
2014-03-23 17:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007