transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To pass the test: Boys parallell positioning

Författare och institution:
Lisa Asp-Onsjö (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Elisabet Öhrn (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
NERA conference 2014 in Lillehammer, Norway,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
achievements, gender, masculinities.
Postens nummer:
195452
Posten skapad:
2014-03-23 16:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007