transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Responsibility beyond CSR

Författare och institution:
David Bevan (-); Hervé Corvellec (Gothenburg Research Institute (GRI)); Eric Faÿ (-)
Publicerad i:
Journal of Business Ethics, 101 ( Supplement 1 ) s. 1-4
ISSN:
0167-4544
E-ISSN:
1573-0697
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
(Introduction to a special issue on “Responsible Management”).
Postens nummer:
195436
Posten skapad:
2014-03-21 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007