transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nuclear Waste Management in a Globalised World

Redaktör(er):
Urban Strandberg (Statsvetenskapliga institutionen); Mats Andrén (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
ISBN:
978-0-415-61567-9
Antal sidor:
160
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
195397
Posten skapad:
2014-03-21 11:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007