transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Air-oxidized linalool elicits eczema in allergic patients - a repeated open application test study.

Författare och institution:
Ylva Andersch-Björkman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Lina Hagvall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Charlotte Siwmark (-); Bo Niklasson (-); Ann-Therese Karlberg (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Johanna Bråred Christensson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi & Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Contact dermatitis, 70 ( 3 ) s. 129-38
ISSN:
1600-0536
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Linalool is a commonly used fragrance terpene that forms potent sensitizers upon oxidation. In a recent multicentre study, we found that 7% of 2900 patients showed positive patch test reactions to oxidized linalool at 6.0%. No elicitation studies have been performed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
195386
Posten skapad:
2014-03-21 10:55
Posten ändrad:
2015-11-23 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007