transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Limonene hydroperoxide analogues show specific patch test reactions.

Författare och institution:
Johanna Bråred Christensson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi & Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Staffan Hellsén (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Anna Börje (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Ann-Therese Karlberg (Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Contact dermatitis, 70 ( 5 ) s. 291–299
ISSN:
1600-0536
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The fragrance terpene R-limonene is a very weak sensitizer, but forms allergenic oxidation products upon contact with air. The primary oxidation products of oxidized limonene, the hydroperoxides, have an important impact on the sensitizing potency of the oxidation mixture. One analogue, limonene-1-hydroperoxide, was experimentally shown to be a significantly more potent sensitizer than limonene-2-hydroperoxide in the local lymph node assay with non-pooled lymph nodes.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
195384
Posten skapad:
2014-03-21 10:54
Posten ändrad:
2016-08-31 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007