transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Experience and Education: Introduction to the Special Issue

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Studies in Philosophy and Education, 32 ( 1 ) s. 1-5
ISSN:
0039-3746
E-ISSN:
1573-191X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
195374
Posten skapad:
2014-03-21 09:16
Posten ändrad:
2014-12-08 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007