transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Myndighetsbyråkratier – till godo för alla?

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i GT/Expressen den 19 mars 2014.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Funktionshinder, funktionsnedsättning, Handisam, funktionshindermyndighet, medaktörskap, funktionshinderorganisationer, patientorganisationer, Sverige
Postens nummer:
195364
Posten skapad:
2014-03-20 21:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007