transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad hände i offentlig sektor när LAS-gränsen höjdes: vilka fortsatte att jobba till 67?

Författare och institution:
Roland Kadefors (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Agneta Thorin (-); Anders Öhman (-)
Publicerad i:
Arbetsmarknad & Arbetsliv, 20 ( 1 ) s. 25-38
ISSN:
1400-9692
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
År 2001 höjdes den ålder till vilken man hade rätt att som arbetstagare kvarstå i tillsvidareanställning, den så kallade LAS-gränsen, från 65 till 67 år. Men hur många och vilka var det som tog till vara möjligheten att fortsätta arbeta efter att de fyllt 65 år? En analys av historiska data vid Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen visar att det inledningsvis var få anställda som valde att fortsätta, men att andelen sedan ökade över tid. Anställda i akademikeryrken, främst män, valde i högre grad än andra att kvarstå i anställning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Nyckelord:
pensionering; offentlig sektor; lagen om anställningsskydd
Postens nummer:
195333
Posten skapad:
2014-03-20 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007