transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vaginal vs. Caesarean section delivery: effects on father- and mother-infant interaction at 3 and 8 months

Författare och institution:
Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
the International Conference on Infant Studies, New York, NY, April 1984,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
1984
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
195274
Posten skapad:
2014-03-18 15:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007