transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Der Einfluss väterlicher Erziehungsbeteiligung auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Vorschulalter: Ergebnisse eines Längsschnitts

The influence of paternal child rearing involvement on the personality development of preschool children: Some longitudinal results

Författare och institution:
H. Wessels (-); M. E. Lamb (-); Anders G Broberg (Psykologiska institutionen); Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
The German Sociological Society, Germany, April 1995,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
1995
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
195227
Posten skapad:
2014-03-18 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007