transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rec. av Johan Cato, "När islam blev svenskt. Föreställningar om islam och muslimer i svensk offentlig politisk 1975-2010"

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
SST Årsbok 2014, s. 14-16
E-ISSN:
1102-3724
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Islam, Sverige, Offentliga handlingar, riksdagsdebatter, SOU
Postens nummer:
195112
Posten skapad:
2014-03-17 08:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007