transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The experience of being diagnosed with hypertrophic cardiomyopathy through family screening in childhood and adolescence

Författare och institution:
Ewa-Lena Bratt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Carina Sparud Lundin (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ingegerd Östman-Smith (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Åsa B. Axelsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Cardiology in the Young. 46th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology. 23-26 maj 2012. Istanbul. Turkiet., 22 ( suppl 1 ) s. S81
ISSN:
1047-9511
E-ISSN:
1467-1107
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Ytterligare information:
doi:10.1017/S1047951112000509
Postens nummer:
195097
Posten skapad:
2014-03-16 11:06
Posten ändrad:
2014-06-13 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007