transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parents experiences of having an asymptomatic child diagnosed with hypertrophic cardiomyopathy through family-screening.

Författare och institution:
Ewa-Lena Bratt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik & Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ingegerd Östman-Smith (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Carina Sparud Lundin (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Åsa B. Axelsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
European Journal of Cardiovascular Nursing. 10th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing i Geneve, Schweiz. , 9 ( suppl ) s. S8
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
195094
Posten skapad:
2014-03-16 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007