transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Integrative Hydrologic Modelling Techniques for Sustainable Water Management Regarding Global Environmental Change in the Upper Danube River Basin

Författare och institution:
W. Mauser (-); Roland Barthel (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Research Basins and Hydrological Planning, s. 53-61
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Balkema
Förlagsort:
Leiden
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Hydrologi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Vatten i natur och samhälle
Postens nummer:
195013
Posten skapad:
2014-03-14 12:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007