transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aspects of maternal-infant relationship during nursing, 1 and 6 weeks after early and extended post-partum contact

Författare och institution:
Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Early Human Development, 5 s. 279-287
ISSN:
0378-3782
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1981
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
194949
Posten skapad:
2014-03-13 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007