transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Security of mother- and father-infant attachment and stranger sociability of traditional and non-traditional Swedish families

Författare och institution:
M. E. Lamb (-); Philip Hwang (Psykologiska institutionen); A. M. Frodi (-); M. Frodi (-)
Publicerad i:
Infant Behavior and Development, 5 s. 355-367
ISSN:
0163-6383
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1982
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Ytterligare information:
Reprinted in S. Chess & A. Thomas (Eds.). (1983), Annual progress in child psychiatry and child development. New York: Bruner/Mazel.
Postens nummer:
194940
Posten skapad:
2014-03-13 15:33
Posten ändrad:
2014-03-13 15:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007