transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Magnetic droplet solitons in orthogonal nano-contact spin torque oscillators

Författare och institution:
S. M. Mohseni (-); S. R. Sani (-); Randy K. Dumas (Institutionen för fysik (GU)); J. Persson (-); T. N. Anh Nguyen (-); Sunjae Chung (Institutionen för fysik (GU)); Yevgen Pogoryelov (Institutionen för fysik (GU)); Pranaba Muduli Kishor (Institutionen för fysik (GU)); Ezio Iacocca (Institutionen för fysik (GU)); A. Eklund (-); Johan Åkerman (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Physica. B, Condensed matter, 435 s. 84-87
ISSN:
0921-4526
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We study microwave signal generation as a function of drive current and applied perpendicular magnetic field in nano-contact spin torque oscillators (NC-STOs) based on orthogonal (pseudo) spin valves where the Co fixed layer has strong easy-plane anisotropy, and the [Co/Ni] free layer has a strong perpendicular magnetic anisotropy. The orthogonal NC-STOs exhibit a dramatic transition from the conventional ferromagnetic resonance-like spin wave mode to a magnetic droplet soliton mode. In particular, the field and current dependence of the droplet soliton near threshold are discussed. Near threshold the droplet soliton undergoes complex dynamics that include mode hopping, as evident in the experimental frequency domain and magnetoresistance response. © 2013 Elsevier B.V.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik
Nyckelord:
Magnetic droplet soliton, Magnetoresistance, Perpendicular magnetic anisotropy, Spin torque oscillators, Spin wave
Postens nummer:
194939
Posten skapad:
2014-03-13 15:26
Posten ändrad:
2015-03-27 14:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007