transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Father-mother infant interaction in traditional and non-traditional Swedish families: a longitudinal study

Författare och institution:
A. M. Frodi (-); M. E. Lamb (-); Philip Hwang (Psykologiska institutionen); M. Frodi (-)
Publicerad i:
Alternative Lifestyles, 5 s. 142-163
ISSN:
0161-570X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1982
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
194938
Posten skapad:
2014-03-13 15:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007