transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cesarean childbirth in Sweden: Effects on the mother and father-infant relationship

Författare och institution:
Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Infant Mental Health Journal, 8 s. 91-99
ISSN:
0163-9641
E-ISSN:
1097-0355
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1987
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Postens nummer:
194900
Posten skapad:
2014-03-13 13:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007