transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I gränslandet mellan sanktionsavgifter och straff-hur går vi vidare?

Författare och institution:
Marie Karlsson-Tuula (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
NY Juridik, 2014 ( 1 ) s. 53-72
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Nyckelord:
Sanktionsavgifter
Postens nummer:
194897
Posten skapad:
2014-03-13 13:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007