transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Associations between parental agreement regarding child-rearing and the characteristics of families in Sweden

Författare och institution:
M. E. Lamb (-); Philip Hwang (Psykologiska institutionen); Anders G Broberg (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Behavioral Development, 24 s. 115-129
ISSN:
0165-0254
E-ISSN:
1464-0651
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1989
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
194870
Posten skapad:
2014-03-13 10:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007