transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Day care for young children in Sweden

Författare och institution:
Anders G Broberg (Psykologiska institutionen); Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
In E. Melhuish & P. Moss (Eds.), Daycare for young children - international perspectives, s. 75-101
ISBN:
9780415017466
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Tavistock/Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
194867
Posten skapad:
2014-03-13 10:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007