transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Uppmärksamhetssamhället

Författare och institution:
Nanna Gillberg (Gothenburg Research Institute (GRI))
ISBN:
9789144094281
Antal sidor:
152
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Festen pågår medan gästerna instagrammar bilder på sig själva ackompanjerade av bildtexter om hur roligt de har. Maten kallnar medan fotot på den läggs upp på Facebook. Föreläsaren på scenen drar sin presentation medan publiken interagerar med twitterfeeden som rullar förbi bakom hans rygg. Exemplen är otaliga och trenden entydig: Den medierade verkligheten utmanar den direkta som primärverklighet. När blev det viktigare att dokumentera och distribuera det vi är med om än att uppleva det vi är med om medan det pågår? Varför prioriterar vi medierad interaktion med dem som inte är närvarande framför umgänge med dem som är det? Och finns jag om ingen vet att ”Nanna Gillberg är glad att det snart är helg”? Eller om alla vet men ingen klickar ”gilla”. Om dessa och andra frågor handlar den här boken. I den här boken beskrivs uppmärksamhetssamhällets etablering och placeras i ett kulturellt, socialt och ekonomiskt sammanhang. Det ges också praktiska exempel på hur uppmärksamhetssamhället yttrar sig – på arbetsmarknaden, i socialt liv, i digitala medier och i människors beteendemönster, normer och värderingar.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
194830
Posten skapad:
2014-03-12 16:29
Posten ändrad:
2014-03-27 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007