transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Futures for language learning and teaching practices

Författare och institution:
Linda Bradley (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Sylvi Vigmo (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
E. Christiansen, L. Kuure, A. Mørch & B. Lindström (Eds.), Problem-Based Learning for the 21st Century - New Practices and Learning Environments. , s. 191-210
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Aalborg University Press.
Förlagsort:
Aalborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
language learning, teaching practices, transformation, bridging activities. shuttling
Postens nummer:
194798
Posten skapad:
2014-03-12 09:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007