transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Moral Relativism, Error-Theory, and Ascriptions of Mistakes

Författare och institution:
Ragnar Francén (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Journal of Philosophy, 110 ( 10 ) s. 564-580
ISSN:
0022-362X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
CONTEXTUALISM
Postens nummer:
194787
Posten skapad:
2014-03-11 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007