transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Radical prostatectomy or watchful waiting in early prostate cancer.

Författare och institution:
Anna Bill-Axelson (-); Lars Holmberg (-); Hans Garmo (-); Jennifer R Rider (-); Kimmo Taari (-); Christer Busch (-); Stig Nordling (-); Michael Häggman (-); Swen-Olof Andersson (-); Anders Spångberg (-); Ove Andrén (-); Juni Palmgren (-); Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Hans-Olov Adami (-); Jan-Erik Johansson (-)
Publicerad i:
The New England journal of medicine, 370 ( 10 ) s. 932-42
ISSN:
1533-4406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Radical prostatectomy reduces mortality among men with localized prostate cancer; however, important questions regarding long-term benefit remain.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
194777
Posten skapad:
2014-03-11 11:24
Posten ändrad:
2014-07-11 13:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007