transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anknytningsteori – ett sätt att förstå sexualiteten

Författare och institution:
Inga Tidefors (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Psykologtidningen, ( 6 ) s. 26-30
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Ytterligare information:
http://www.psykologforbundet.se/Psykologtidningen/
Postens nummer:
194737
Posten skapad:
2014-03-10 14:22
Posten ändrad:
2014-04-16 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007