transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sexual Abuse as a Symptom of Mental Suffering

Författare och institution:
Inga Tidefors (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Nordisk Sexologi, 3 s. 183-186
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
194727
Posten skapad:
2014-03-10 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007