transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Novel HTS DC squid solutions for NMR applications

Författare och institution:
Maxim Chukharkin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik, Chalmers); Alexei Kalaboukhov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik, Chalmers); Justin F. Schneiderman (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Fredrik Öisjöen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik, Chalmers); Magnus Jönsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers); Minshu Xie (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers); O. V. Snigirev (-); Dag Winkler (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers)
Publicerad i:
NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, 2014 s. 151-159
ISSN:
1874-6500
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We have developed a multilayer flux-transformer-based high-TC SQUID (flip-chip) magnetometer that improves signal-to-noise-ratios (SNR) in ultra-low field magnetic resonance (ulf-MR) recordings of protons in water. Direct ulf-MR-based benchmarking of the flip-chip versus a standard planar high-T C SQUID magnetometer resulted in improvement of the SNR by a factor of 2. This gain is attributable to the improved transformation coefficient (1.9 vs 5.3 nT/Φ0) that increased the signal available to the flip-chip sensor and to the lower noise at the measurement frequency (15 vs 25 fT/Hz1/2 at 4 kHz). The improved SNR can lead to better spectroscopic resolution, lower imaging times, and higher resolution in ulf-MR imaging systems based on high-T C SQUID technology. The experimental details of the sensors, calibration, and ulf-MR benchmarking are presented in this report.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
194715
Posten skapad:
2014-03-10 11:14
Posten ändrad:
2016-07-15 12:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007