transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On Wavelet-Galerkin methods for semilinear parabolic equations with additive noise

Författare och institution:
Mihaly Kovacs (-); Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Karsten Urban (-)
Publicerad i:
Springer Proceedings in Mathematics & Statistics: Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2012, 65 s. 481-499
ISBN:
978-3-642-41094-9
ISSN:
2194-1009
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We consider the semilinear stochastic heat equation perturbed by additive noise. After time-discretization by Euler's method the equation is split into a linear stochastic equation and a non-linear random evolution equation. The linear stochastic equation is discretized in space by a non-adaptive wavelet-Galerkin method. This equation is solved first and its solution is substituted into the nonlinear random evolution equation, which is solved by an adaptive wavelet method. We provide mean square estimates for the overall error.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
194689
Posten skapad:
2014-03-07 18:23
Posten ändrad:
2015-02-20 10:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007