transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Economic burden of urgency urinary incontinence in the United States: a systematic review.

Författare och institution:
Karin S Coyne (-); Alan Wein (-); Sean Nicholson (-); Marion Kvasz (-); Chieh-I Chen (-); Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Journal of managed care pharmacy : JMCP, 20 ( 2 ) s. 130-40
ISSN:
1944-706X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The International Continence Society (ICS) identifies several urinary incontinence (UI) subtypes: urgency urinary incontinence (UUI), stress UI (SUI), and mixed UI (MUI). UUI is a common symptom of overactive bladder (OAB) syndrome. Based on the current ICS definition of OAB, all patients with UUI have OAB, whereas not all patients with OAB have UUI. Because UUI is a chronic condition that is expected to increase in prevalence as the population of elderly individuals grows, it is important to understand its economic burden on society and patients and its cost components. 
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
194588
Posten skapad:
2014-03-06 14:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007