transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En bra början - mottagande och introduktion av nyanlända elever

Redaktör(er):
Gilda Kästen Ebeling (-); Tore Otterup (Institutionen för svenska språket)
ISBN:
978-91-44-08486-2
Antal sidor:
183
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Teori och praktik kring nyanlända elever.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Nyanlända elever, mottagande, introduktion
Postens nummer:
194563
Posten skapad:
2014-03-06 12:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007