transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Time Series Landsat Remote Sensing Images and Geographical Information System to Environmental Evaluation of Sites for the Padma River Bridge

Författare och institution:
Md. Tariqul Islam (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
International Journal of Remote Sensing and GIS, 2 ( 3 ) s. 114-121
ISSN:
2277-9051
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Fysisk geografi
Nyckelord:
Evaluation of sites, Pair position, Erosion and deposition, Padma River Bridge, Landsat images, GIS
Postens nummer:
194557
Posten skapad:
2014-03-06 11:39
Posten ändrad:
2015-03-27 12:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007