transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clotting factor level is not a good predictor of bleeding in carriers of haemophilia A and B.

Författare och institution:
Anna Olsson (-); Margareta Hellgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Erik Berntorp (-); Rolf Ljung (-); Fariba Baghaei (-)
Publicerad i:
Blood coagulation & fibrinolysis : an international journal in haemostasis and thrombosis, 25 ( 5 ) s. 471–475
ISSN:
1473-5733
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Carriers of haemophilia are known to have a wide range of clotting factor levels and bleeding symptoms. This study aimed at investigating whether carriers of severe and moderate haemophilia had an increased bleeding tendency, compared with a control group, using a condensed version of a bleeding assessment tool developed by the Molecular and Clinical Markers for the Diagnosis and Management of Type 1 VWD study group (MCMDM-1VWD). One hundred and twenty-six genetically verified carriers of severe and moderate haemophilia and 90 controls were interviewed regarding bleeding symptoms. A bleeding score of at least 4 was considered positive, indicating a significant bleeding tendency. Clotting factor levels were tested in the carriers.Nineteen of the women were carriers of haemophilia B, with a mean factor (F)IX:C level of 0.54 (± 0.27) kIU/l, and 107 were carriers of haemophilia A, with a mean FVIII:C level of 0.74 (± 0.32) kIU/l. The median bleeding score was 2 (-3-12) among carriers and -1 (-3-8) among controls (P < 0.001). The bleeding score was weakly correlated to clotting factor levels in carriers of haemophilia A (rs = -0.36, P < 0.001). We conclude that the bleeding tendency in our cohort of carriers differed significantly from that in the controls and that clotting factor levels might not be sufficient to predict the bleeding tendency.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
Postens nummer:
194541
Posten skapad:
2014-03-06 10:39
Posten ändrad:
2016-10-14 10:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007