transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Baltic and Nordic parts of the European linguistic infrastructure

Författare och institution:
Inguna Skadina (-); Andrejs Vasiljevs (-); Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Krister Lindén (-); Gyri Losnegaard (-); Bolette Sandford Pedersen (-); Roberts Rozis (-); Koenraad De Smedt (-)
Publicerad i:
71. Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013) 22-24, May 2013 Oslo, Norway, s. 195-211
ISBN:
978-91-7519-589-6
ISSN:
1650-3686
E-ISSN:
1650-3740
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
language resources, language technology, meta-nord, infrastructure, e-infrastructure
Postens nummer:
194532
Posten skapad:
2014-03-06 09:13
Posten ändrad:
2014-03-14 14:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007