transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Imagining a Place in the Andes: In the Borderland of Analyzed, Invented, and Lived Culture

Författare och institution:
Karsten Paerregaard (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Siting Culture. The Shifting Anthropological Object, s. 39-59
ISBN:
978-0415150026
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
migration, Peru, culture, complexity, anthropology
Postens nummer:
194520
Posten skapad:
2014-03-05 18:15
Posten ändrad:
2014-03-27 15:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007