transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Byways of the Poor: Organizing Practices and Economic Control in the Developing World

Redaktör(er):
Karsten Paerregaard (Institutionen för globala studier); Neil Webster (-)
ISBN:
978-87-63-53840-4
Antal sidor:
261
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Museum Tusculanum/University of Copenhagen Press
Förlagsort:
Copenhagen
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
developing world, poor, organizing practices, economic control, agency
Postens nummer:
194516
Posten skapad:
2014-03-05 17:51
Posten ändrad:
2016-05-11 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007