transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Scandinavian Experience in Providing Alternative care

Författare och institution:
Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Pediatrics, 91 ( 1 ) s. 264-271
ISSN:
0031-4005
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
194510
Posten skapad:
2014-03-05 17:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007