transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cause and causality in day care research: An investigation of group differences in Swedish Child Care

Författare och institution:
H. Wessels (-); M. E. Lamb (-); Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
European Journal of Psychology of Education, 11 ( 2 ) s. 231-245
ISSN:
0256-2928
E-ISSN:
1878-5174
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
194482
Posten skapad:
2014-03-05 15:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007